معماهای قرانی 5- پيامبران»قسمت اول


1) «داستان معراج پيامبر اكرم ـ صلي الله عليه و اله و سلّم ـ » در كدام سوره بيان شده است؟
داستان معراج حضرت محمد ـ صلي الله عليه و اله و سلّم ـ در سورة «اسراء» بيان شده است.
 2) نام كدام پيامبر بيشتر از ديگر پيامبران در قرآن ذكر شده است؟
نام حضرت موسي ـ عليه السلام ـ بيشتر از ديگر پيامبران «136 مرتبه» در قرآن ذكر شده است.
 3) كدام پيامبر به پيامبر بت‌شكن معروف بود و كفار نيز او را به آتش انداختند ولي به خواست خداوند سالم بيرون آمد؟
«حضرت ابراهيم ـ عليه السلام ـ ».
 4) «ماجراي ولادت حضرت عيسي ـ عليه السلام ـ » در كداميك از سوره‌ها بيان شده است؟
ماجراي ولادت حضرت عيسي ـ عليه السلام ـ در سوره «مريم» بيان شده است.
5) صفت كداميك از پيامبران «ذبيح الله» است؟
صفت حضرت اسماعيل ـ عليه السلام ـ «ذبيح الله» است.
6) كدام پيامبر مردگان را زنده مي‌كرد و نابينايان را نيز شفا مي‌داد؟


«حضرت عيسي ـ عليه السلام ـ » مردگان را زنده و نابينايان را شفا مي‌داد.
 7) كدام پيامبر مدتي در شكم ماهي زندگي كرد؟
«حضرت يونس ـ عليه السلام ـ « مدتي درشكم ماهي زندگي مي‌كرد.
8) چه تعداد از سوره‌هاي قرآن به نام پيامبران است؟
سوره‌هاي «ابراهيم، محمد، ‌نوح، هود، يوسف، يونس» بنام پيامبران مي‌باشد.
 9) پيامبري كه قومش به لجاجت و بهانه‌گيري شهرت داشتند چه نام داشت؟
پيامبري كه قومش به بهانه‌گيري معروف هستند «حضرت موسي ـ عليه السلام ـ » مي‌باشد.
 10) كدام پيامبر به سفر آسماني رفت؟
حضرت محمد ـ صلي الله عليه و اله و سلّم ـ به سفر آسماني رفت.
11) فرزندان كداميك از پيامبران به بني اسرائيل معروف هستند؟
فرزندان «حضرت يعقوب ـ عليه السلام ـ به بني اسرائيل» معروف هستند.
 12) كدام پيامبر نجار بود و كشتي ساخت؟
«حضرت نوح ـ عليه السلام ـ ».
13) نام چند پيامبر را ذكر كنيد كه اسم ‌شان با حرف «ي» شروع مي‌شود؟
«حضرت يعقوب ـ عليه السلام ـ ، حضرت يوسف ـ عليه السلام ـ ، حضرت يحيي ـ عليه السلام ـ ، حضرت يونس ـ عليه السلام ـ ، حضرت مسيح ـ عليه السلام ـ ».
 14) داستان حضرت سليمان ـ عليه السلام ـ و بلقيس در كدام سوره بيان شده است؟
اين داستان در سوره «سبأ» بيان شده است.
 15) كداميك از پيامبران هم اكنون زنده است؟
«حضرت عيسي ـ عليه السلام ـ » هم اكنون زنده است.
16) كداميك از پيامبران لقب «دوست خدا» را داشت؟
«حضرت ابراهيم ـ عليه السلام ـ » به «خليل الله» ملقب بود.
 17) كداميك از پيامبران به خاطر حمايت از عفت و حجاب به شهادت رسيد؟
«حضرت يحيي ـ عليه السلام ـ » به خاطر حمايت از عفت و حجاب به شهادت رسيد.
 18) چه تعداد از پيامبران نامشان در قرآن آمده است؟
پيامبراني كه نامشان در قرآن آمده است عبارتند از: آدم، ادريس، نوح،‌ هود، صالح، لوط، ابراهيم، اسماعيل،‌ يعقوب، اسحاق، يوسف، ايوب، يونس، شعيب، موسي، هارون، ‌داوود، سليمان، الياس، ‌اليسع، ذوالكفل، عزيز، زكريا، يحيي، عيسي و محمد ـ علي نبينا و آله و عليهم السلام اجمعين ـ
19) كدام پيامبر بدون پدر و مادر بدنيا آمد؟
«حضرت آدم ـ عليه السلام ـ بدون پدر و مادر به دنيا آمد.
 20) در قرآن كريم از چند پيامبر به عنوان «اسوه حسنه» نام برده شده است؟
پيامبراني كه به عنوان (اسوه حسنه) از آنان نام برده شده عبارتند از: «ابراهيم ـ عليه السلام ـ ، محمد ـ صلي الله عليه و اله و سلّم ـ ».
 21) چه تعداد از پيامبران اولوالعزم نامشان در قرآن ذكر شده است؟
نام پنج تن از پيامبران اولوالعزم در قرآن آمده است.
 22) كدام پيامبر اولين شخصي بود كه به آسمان صعود كرد؟
«حضرت عيسي ـ عليه السلام ـ » اولين شخصي بود كه به آسمان صعود كرد.
 23) نام گرامي رسول گرامي اسلام ـ صلي الله عليه و اله و سلّم ـ چند بار در قرآن آمده است؟
نام گرامي پيامبر اكرم ـ صلي الله عليه و اله و سلّم ـ «5 بار» در قرآن آمده است چهار بار با نام محمد ـ صلي الله عليه و اله و سلّم ـ و يك بار با نام احمد در سوره صف آيه 6 بيان شده است.
 24) كداميك از پيامبران در سن پيري صاحب فرزند شد؟
«حضرت زكريا ـ عليه السلام ـ » در سن پيري صاحب فرزند شد.
25) كدام پيامبر عمويش كافر بود؟
«عموي حضرت ابراهيم ـ عليه السلام ـ كافر بود».
 26) كداميك از پيامبران آمدن يكي ديگر از پيامبران را بشارت داد؟
«حضرت عيسي ـ عليه السلام ـ از قبل آمدن حضرت محمد ـ صلي الله عليه و اله و سلّم ـ را بشارت داد».
 27) نام كدام پيامبر كمتر از ديگر پيامبر در قرآن ذكرد شده است؟
نام حضرت يونس «دو بار» در قرآن آمده است.
 28) كدام پيامبر مدتي شغلش چوپاني بود؟
«حضرت موسي ـ عليه السلام ـ ».
29) قرآن كريم از داستان كدام پيامبر به عنوان «احسن القصص» (بهترين داستان‌ها) ياد كرده است؟
داستان حضرت يوسف ـ عليه السلام ـ .
 30) نام چه تعداد از جنگ‌هاي پيامبر اكرم ـ صلي الله عليه و اله و صلم ـ در قرآن ذكر و يا به آن‌ها اشاره شده است؟
جنگ‌هاي پيامبر كه در قرآن به آنها اشاره شده است عبارتند از: احد، بدر، بني النحلة، تبوك، حمراء الاسد، الحندق، فتح مكه، احزاب، بني قريظه، بني النظير، الحديبيه، و بيعة الرضوان، حنين، ذات السلاسل.
 31) كدام پيامبر بدون پدر به دنيا آمده است؟‌
«حضرت عيسي ـ عليه السلام ـ » پدر نداشت.
32) دو تن از پيامبراني كه نامشان در قرآن ذكر شده و تا آخر عمر ازدواج نكرده‌اند را نام ببريد؟
«حضرت يحيي ـ عليه السلام ـ و حضرت عيسي ـ عليه السلام ـ » مجرد زندگي كردند.
 33) كدام پيامبر بود كه با حيوانات سخن مي‌گفت و سخنان آنان را نيز مي‌شنيد؟
حضرت سليمان ـ عليه السلام ـ
 34) كدام پيامبر را در كودكي برادرانش به چاه انداختند؟
حضرت يوسف ـ عليه السلام ـ » را در كودكي به چاه انداختند.
 35) كدام پيامبر بود كه پسرش از فرمان او سرپيچي نمود و غرق شد؟
پسر حضرت نوح ـ عليه السلام ـ  از فرمان پدرش سرپيچي كرد و هلاك شد.
 36) كدام پيامبر براي عمويش استغفار كرد؟
حضرت ابراهيم ـ عليه السلام ـ  براي عمويش استغفار كرد.
37) كداميك از پيامبران يكي از مردمان سرزمين خود را كشت؟
حضرت موسي ـ عليه السلام ـ » در يك ماجرايي يكي از مردمان سرزمين خود را به قتل رساند.
 38) كدام پيامبر به «هم‌سخن خدا» ملقب بود؟
پيامبري كه به هم سخن خدا ملقب شده بود حضرت موسي ـ عليه السلام ـ «كليم الله» مي‌باشد.
39) نام «16 پيامبر» در يكي از سوره‌هاي قرآن ذكر شده نام آن سوره چيست؟
در «سوره انبياء» نام (16 تن از پيامبران) ذكر شده است.
 40) كدام پيامبر مورد تمسخر قومش قرار گرفت؟
پيامبري كه مورد تمسخر قومش قرار گرفت «حضرت نوح ـ عليه السلام ـ » بود.
41) سوره‌هايي كه به «پيامبر اكرم ـ صلي الله عليه و اله و سلّم ـ » منسوبند كدامند؟
سوره‌هاي «طه، يس، مزمّل و مدّثر» به پيامبر اكرم ـ صلي الله عليه و اله و سلّم ـ منسوب مي‌باشند.
 42) كدام پيامبر به «شيخ الانبياء» معروف است؟
حضرت نوح ـ عليه السلام ـ  به (شيخ الانبياء) معروف هستند.
43) نام چند پيامبر با حرف «الف» شروع مي‌شود؟
پيامبراني كه نامشان با حرف الف شروع مي‌شود عبارتند از: «ابراهيم، الياس، ايوب، اسحق، ادريس، اسماعيل و آدم ـ عليهم السلام ـ ».
 44) كدام پيامبر زره مي‌بافت؟
حضرت داوود ـ عليه السلام ـ  زره مي‌بافت.
 45) در زمان كدام پيامبر «طبابت و علوم پزشكي» رواج داشت؟
در زمان (حضرت عيسي ـ عليه السلام ـ » علوم «پزشكي و طبابت» رواج داشت.
 46) كدام پيامبر به «ذوالنون» معروف است؟
حضرت يونس ـ عليه السلام ـ.
47) حضرت هود ـ عليه السلام ـ بر كدام قوم مبعوث شده؟
حضرت هود ـ عليه السلام ـ » برقوم (عاد) مبعوث شد.
 48) كدام پيامبران با هم نسبت برادري داشتند؟
پيامبراني كه باهم نسبت برادري داشتند عبارتند از: «اسحاق و اسماعيل، موسي و هارون ـ عليهم السلام ـ ».
 49) لقب كداميك از پيامبران «حبيب الله» است؟
لقب حضرت محمّد ـ صلي الله عليه و اله و سلّم ـ » (حبيب الله) است.
 50) پيامبر اكرم ـ صلي الله عليه و اله و سلّم ـ هنگام تلاوت كدام آيه مي‌گريست؟
پيامبر اكرم ـ صلي الله عليه و اله و سلّم ـ هنگام تلاوت «آيه 16 سورة يونس» مي‌گريست.
+ نوشته شده توسط فاعزه در پنجشنبه ۱۳ آبان۱۳۸۹ و ساعت 19:46 |